LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA [ ADMINISTRASI ]

Selamat datang ke Administrasi e-prestasi
STAFFID :
KATA LALUAN :
 


eprestasi.mtib.gov.my
|  Lupa Kata Laluan |  Khidmat sokongan


e-Prestasi - Sistem Penilaian Prestasi Online,  
  Malaysian Timber Industry Board (MTIB)

 
PENAFIAN :
Kerajaan Malaysia, Malaysian Timber Industry Board (MTIB) dan SHS Technologies Sdn. Bhd. adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini .Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat yang disyorkan oleh Malaysian Timber Industry Board (MTIB) .
 
DISCLAIMER :
Government of Malaysia, Malaysian Timber Industry Board (MTIB) and SHS Technologies Sdn. Bhd. shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor companies recommended by Malaysian Timber Industry Board (MTIB) .