Sistem Penilaian Prestasi Online 
Sila hubungi Unit Sumber Manusia untuk sebarang pertanyaan dan khidmat sokongan berkenaan Sistem e-Prestasi seperti berikut:

Urusetia e-prestasi

Email: eprestasi@mtib.gov.myLogin to Webmail

e-Prestasi - Sistem Penilaian Prestasi Online,    Malaysian Timber Industry Board  (MTIB) (Rev 1.2.16)
 

PENAFIAN :
Kerajaan Malaysia, Malaysian Timber Industry Board (MTIB) adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini .Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat yang disyorkan oleh Malaysian Timber Industry Board (MTIB) .
 
DISCLAIMER :
Government of Malaysia, Malaysian Timber Industry Board (MTIB)   shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor companies recommended by Malaysian Timber Industry Board (MTIB) .